Cennik i regulamin

CENNIK

Zajęcia Czas trwaniaOpłata za zajęciaOpłata miesięczna*
Dorośli180 minut75 zł300 zł

 

*Opłata miesięczna zależy od liczby odbywających w danym miesiącu zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

PRZY OPŁACIE ZA 3 MIESIĄCE Z GÓRY RABAT 7% PRZY OPŁACIE ZA 6 MIESIĘCY Z GÓRY RABAT 15%

 

REGULAMIN

  1. Opłatę należy wnieść z góry przed pierwszymi zajęciami w danym okresie rozliczeniowym na konto: m-bank 39 1140 2004 0000 3602 5691 4246 lub osobiście na pierwszych zajęciach, nieuregulowanie miesięcznej opłaty za zajęcia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w nich.
  2. Pracownia nie zwraca opłaty za opuszczone zajęcia.
  3. W wypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności Uczestnika na zajęciach (minimum dzień wcześniej) istnieje możliwość ich odrobienia.
  4. Zajęcia odrabiane odbywają się w czasie zajęć innej grupy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
  5. Zgłoszenie nieobecności oraz termin zajęć odrabianych należy indywidualnie uzgadniać mailowo pod adresem pracowniastarymlyn@gmail.com.
  6. W wyjątkowych przypadkach braku możliwości odrobienia przez Uczestnika opuszczonych zajęć Szkoła zwróci Uczestnikowi 50% opłaty za opuszczone zajęcia.
  7. W przypadku nie odbycia się zajęć z winy Szkoły, Uczestnikowi zostaną zwrócone pełne koszty nieodbytych zajęć.
  8. Wszystkie materiały plastyczne oraz drobny poczęstunek i herbatka wliczone są w cenę zajęć.