Cennik

CENNIK

Zajęcia
Czas trwania
Opłata za zajęcia
Opłata miesięczna*
Dzieci90 minut50 zł200 zł
Młodzież120 minut60 zł240 zł

*Opłata miesięczna zależy od liczby wypadających w danym miesiącu zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

PRZY OPŁACIE ZA 3 MIESIĄCE Z GÓRY RABAT 7% PRZY OPŁACIE ZA 6 MIESIĘCY Z GÓRY RABAT 15%

 

REGULAMIN

  1. Opłatę należy wnieść z góry przed pierwszymi zajęciami w danym okresie rozliczeniowym na konto: m-bank 39 1140 2004 0000 3602 5691 4246 lub osobiście na pierwszych zajęciach w miesiącu.
  2. Pracownia nie zwraca opłaty za opuszczone zajęcia.
  3. Jedynie w wypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności istnieje możliwość ich odrobienia.
  4. Zajęcia odrabiane odbywają się w czasie zajęć innej grupy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
  5. Zgłoszenie nieobecności oraz termin zajęć odrabianych należy indywidualnie uzgadniać mailowo pod adresem pracowniastarymlyn@gmail.com.
  6. Wszystkie materiały plastyczne oraz drobny poczęstunek i herbatka wliczone są w cenę zajęć.
  7. Pracownia nie odpowiada za prace pozostawione po zakończeniu roku szkolnego lub rezygnacji zajęć.
  8. Rozwiązanie podpisanej z nami umowy może nastąpić w formie pisemnej, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.