Close
Skip to content

Cennik

CENNIK

Zajęcia
Czas trwania
Opłata za zajęcia
Opłata miesięczna*
Dzieci90 minut60 zł240 zł
Młodzież120 minut75 zł300 zł
Młodzież180 minut100 zł400 zł
Dorośli180 minut100 zł400zł

*Opłata miesięczna zależy od liczby wypadających w danym miesiącu zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 

REGULAMIN

 1. Opłatę za wrzesień należy wnieść z góry przed pierwszymi zajęciami na konto: m-bank 39 1140 2004 0000 3602 5691 4246 lub osobiście na pierwszych.
 2. Opłatę za 3 kolejne miesiące (październik, listopad, grudzień) należy uiścić z góry przed pierwszymi zajęciami w październiku na konto: …. lub osobiście na pierwszych zajęciach;
 3. Opłatę za drugi kwartał (styczeń, luty, marzec) należy uiścić z góry przed pierwszymi zajęciami w styczniu na konto: …. lub osobiście na pierwszych zajęciach;
 4. Opłatę za trzeci kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) należy uiścić z góry przed pierwszymi zajęciami w kwietniu na konto: …. lub osobiście na pierwszych zajęciach;
 5. W przypadku zaległości wynoszącej więcej niż 2 zajęcia uczestnik traci możliwość korzystania z zajęć.
 6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (wyjątek stanowią ważne powody i przypadki losowe). Pracownia nie zwraca opłaty za opuszczone zajęcia;
 7. Jedynie w wypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności istnieje możliwość ich odrobienia.
 8. Zajęcia odrabiane odbywają się w czasie zajęć innej grupy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
 9. Zgłoszenie nieobecności oraz termin zajęć odrabianych należy indywidualnie uzgadniać mailowo pod adresem pracowniastarymlyn@gmail.com.
 10. Wszystkie materiały plastyczne wliczone są w cenę zajęć.
 11. Pracownia nie odpowiada za prace pozostawione po zakończeniu roku szkolnego lub rezygnacji zajęć.
 12. Rozwiązanie podpisanej z nami umowy może nastąpić w formie pisemnej, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
 13.