Close
Skip to content

Plenery

Oprócz standardowych zajęć w naszym atelier, przynajmniej raz w roku spotykamy się na zajęciach w plenerze, kiedy to ruszamy w poszukiwaniu innego spojrzenia i nowej przestrzeni dla artystycznych wyzwań.
Wspólne wyjście lub wyjazd to zawsze niezwykła lekcja, dająca ogromny wachlarz nowych doświadczeń, umiejętności i inspiracji.
Uczestnicy organizują we własnym zakresie dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie,
natomiast Pracownia zapewnia potrzebne do pracy materiały i opiekę dydaktyczną.